Bedrijven en Instituten

Bent u een bedrijf of een instelling en wilt u onze actie voor huisvesting en ondersteuning voor de meest kwetsbaren steunen? Samen kunnen we werken aan innovatieve samenwerkingsmodellen!

Ze ondersteunen ons...

Venture filanthropy fund, een fonds van de Roning Boudewijnstichting

Het Venture Philanthropy Fund is een fonds van de Koning Boudewijnstichting met als missie het ondersteunen en versterken van maatschappelijke organisaties die een positieve impact hebben op de samenleving, door middel van financiering, advies en operationele ondersteuning. Het is gevestigd in België, maar werkt niettemin samen met sociale organisaties in heel Europa.

 

We zijn vooral het Venture Philanthropy Fund dankbaar, dat ons heeft ondersteund bij ons werk aan bestuurszaken, bij het meten van de sociale impact en bij het versterken van onze communicatie.

Meer over weten

Het brusselse huisvestingsfonds

Het Brussels Huisvestingsfonds is een openbare financieringsinstelling die tot doel heeft economische en sociale projecten te ondersteunen die een positieve impact hebben op de ontwikkeling van het Gewest. Het doel is om de toegang tot huisvesting voor iedereen te bevorderen, omdat het er net als wij van overtuigd zijn dat het bezitten van een woning een belangrijke rol speelt in de autonomie van individuen.

Het Brussels Huisvestingsfonds, een onmisbare partner van Mens en Huisvesting voor het CSSG, maakt gezinnen bewust van de voorwaarden die nodig zijn om een lening te krijgen. Mens en Huisvesting ondersteunt CSSG-gezinnen bij hun aanvraag voor een hypothecaire lening bij het Woningfonds, dat de ontvankelijkheid van het ingediende leningsdossier zal beoordelen.

Meer over weten

This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Steun onze acties voor huisvesting en de begeleiding voor de meest kwetsbaren
Wenst U een meer solidaire samenleving op het gebied van huisvesting met een sterke sociale en ecologische impact? Vaardigheden, tijd […]
Meer over weten