Personen in moeilijkheden huisvesten

België maakt een vastgoedcrisis mee zonder voorgaande. De personen in amoedesituatie zijn er de eerste slachtoffers van, met dramatische gevolgen voor hun levensstandaard. Mens en Huisvesting ijvert voor een duurzame woning voor de personen met een laag inkomen.

Bouwen en renoveren

Duurzame woningen

Mens en Huisvesting bouwt en renoveert duurzaam woningen ten voordele van personen met spaarzame middelen. Al onze gebouwen getuigen van een duurzame kwaliteit, Met een hoog omgevingsgehalte (energetisch, herwinning van regenwater) in goed gelegen plaatsen qua openbaar vervoer, en in de nabijheid van scholen en winkels.

Gewaardeers door de vastgoedwereld

De vzw Mens en Huisvesting development Belgium wordt actief betrokken in de renovatie en ontwikkeling van projecten met een sterke voetafdruk op het vlak van milieu en gemeenschap. Laureaat van de vraag tot aanbieding « be.exemplary », voor haar project Jolly, werd Mens en Huisvesting beloond op 4 niveaus : architectureel en urbanistisch, milieu, sociaal en hernieuwbare economie.

De aanwezigheid van een gemeenschapslokaal per project bevoordeelt de terugkeer van de realtie met de andere huurders en de wijk.

Verzoenen van de economie et het sociale ten dienste van de huisvesting

Onze actie op verschillende niveaus

Om een meer solidaire gemeenschap te bewerkstelligen, meer op het vlak van de relatie, moeten we sterk inzetten op een meerderheid van personen op het probleem van de slechte huisvesting. De vaardigheden, de tijd, geld moeten de vectoren zijn van de solidariteit. Wij trachten zoveel mogelijk bruggen te bouwen tussen twee werelden die zich niet ontmoeten.

  • De solidaire eigenaars ondersteunen Mens en Huisvesting door te beleggen in woningen en zich te verbinden gedurende 20 jaar te verhuren aan personen in armoede via een bestuursmandaat gegeven aan sociale immobiliënkantoren.
  • De nv Mens en Huisvesting investment Belgium belegt eveneens in deze woningen om de sociale aanwending te vereeuwigen.
  • De verplichtingen van onze politiek is essentieel ten einde de aanschaf van gemeentelijke gronden aan goedkope voorwaarden mogelijk te maken en met het doel sociale woningen op te richten. De gemeenten van Vorst, Molenbeek, Schaarbeek en Anderlecht hebben ons de bouw van deze woningen toevertrouwd in het kader van contracten van duurzame wijken.
Ontdek al onze projecten

Beslist gericht naar de innovatie en van sociaal ondernemerschap, schept mens en huisvesting kwalitatieve woningen met een een sterke sociale voetafdruk, gekoppeld aan een echte invloed op milieu.

Deze projecten bevatten steeds een luik van sociale begeleiding, in het hart van de missie van Mens en Huisvesting.

Ik ontdek de projecten.