Een band scheppen voor een nieuwe samen-leving

Mens en Huisvesting is een reële relatiebouwer. Deze relaties maken het mogelijk van een huisvesting een leefwoning te maken.

Door haar begeleidingsactie van gehuisveste personen, schept Mens en Huisvesting banden vrijwiliigers, loontrekkenden et bewoners.

In de gebouwen, laten de gemeenschapslokalen toe een woning open te stellen naar de wijk, wat een ontmoetingsplaats moet worden tussen de bewoners, de geburen, de partners, de vrijwilligers en loontrekkenden die er collectieve activiteiten kunnen organiseren.

Mens en Huisvesting, de relatiebouwr

In elke van ons leven hebben we nood aan een netwerk van personen die ons waarderen en ons moed inspreken om verder te gaan. Voor personen in  demoeilijkheid van het aanschaffen van een woning, bestaat meestal een gebrek hieraan.

Mens en Huisvesting stelt een begeleiding voor voor elke huurder om hem te steunen in het ontwikkelen van relaties, noodzakelijk voor zijn sociale inclusie.

De ontmoeting tussen verschillende personen van de Beweging zijn vaak een bron van verandering en wederzijdse verijkking.

Zoom op...

Het belang van een gemeenschapslokaal

Een gemeenschapslokaal werkt, in beeldspraak uitgedrukt als een brug tussen twee werelden. Deze van het vastgoed enerzijds en van de sociale wereld anderzijds, tussen huurders en de omgeving en tussen partners onderling.

Met name, in een gemeenschapslokaal ontmoeten de bewoners elkaar onderling, de wijkbewoners, de naburige verenigingen…

Uiteindelijk gaat het om een ontmoeting van eenieder met zichzelf onder het toeziend oog van de de buren, de straat, de wijk in een neutrale omgeving en terzelfdertijd, in een beveiligende omgeving.

In de paraktijk

In het sociaal programma van onze vastgoedprojecten, biedt het totstandkomen van een gemeenschapslokaal de mogelijkheid om het samen-wonen te bevorderen. De mogelijkheid om samen te komen wordt op deze wijze aan de huurders  geboden om gemeenschappelijke activiteiten uit te bouwen en om een Raad van Inwoners te organiseren met het doel een dialoog tot stand te brengen en in samenspraak beslissingen te nemen.

onze relatiebouwer

Getuigenis van een koppel, lid van het CSSG

“Op het ogenblik wij ons in dit mooie avontuur gestort zijn ter aanschaffing van een woning in het kader van het CSSG, konden wij ons onmogelijk voorstellen dat wij personen zouden ontmoeten die zich zo sterk wijden aan hun taak.”

 

Getuigenis van een huurder

“Ik had elk geloof in de mensheid verloren. Ik kon mij moeilijk inbeelden ooit uit deze benarde situatie te kunnen ontkomen. Vooraleer hier terecht te kompen waren alle plaatsen waar ik heb gewoond, ongezond. Sinds ik hier terecht ben gekomen, heb ik een nieuw leven gekend. In een net huis wonen en in harmonie leven met de anderen. Wij hebben elk van ons een eigen geschiedenis, en zijn afkomstig van verschillende oorden met verschillende culturen. Wij willen opnieuw een nieuw leven beginnen, ons heropbouwen en alle onze wonden vergeten. Ik ben de mensen die ons helpen zeer dankbaar. Echt waar, zij geven ons een goed gevoel en wij zijn hen zeer dankbaar.”

Onze actie
Sinds haar oprichting heeft Mens en Huisvesting haar actie gestoeld op twee complementaire assen : personen in moeilijkheden huisvesten en hen […]
Meer over weten