De beweging Mens en Huisvesting

Om een antwoord te bieden aan de uitsluiting en de vereenzaming van personen in moeilijkheden, staat Mens en Huisvesting reeds 36 jaar in ten voordele van de huisvesting, de inclusie en het totstandkomen van sociale relaties.

Opgericht in Lyon in 1985 door Bernard Devert, is de beweging actief in 85 departementen in Frankrijk, en eveneens in België en het Groothertogdom Luxemburg.

Mens en Huisvesting, de relatiebouwer

Sinds meer dan 36 jaar in Frankrijk et vandaag de dag eveneens in België en het Groorhertogdom Luxemburg, ageert Mens en Huisvesting ten voordele van de huisvesting, de inclusie en het totstandkomen van sociale relaties om een antwoord te bieden aan de uitsluiting en de vereenzaming van personen in armoede.

Resoluut zich richtend naar innovatie, heeft de beweging economische middelen met sociale roeping ontwikkeld om haar acties te financieren en tot een goed einde te brengen.

Mens en Huisvesting heeft zich tot doel gesteld :

 • Om aan personen met laag inkomen, in armoede geraakt door hun sociale toestand, hun leeftijd, hun handicap of hun gezondheid, toe te treden tot een woonoplossing, gericht op hun toestand et hun persoonlijke mogelijkheden.
 • Bij te dragen aan een stad open voor iedereen, voorkeur biedend aan woningen gelegen in « evenwichtige wijken ».
 • Een persoonlijke en/of collectieve begeleiding aan te bieden die haar in de mogelijkheid stelt relaties en een sociale inclusie te bewerkstelligen.

De beweging Mens en Huisvesting ziet er vandaag de dag er zo uit:

0
verenigingen in Frankrijk zich uitstrekkend over 85 departementen
0
implementering in België en 1 in het Groothertogdom Luxemburg
0
solidair landbedrijven
0
immobiliënkantoren met sociale roeping
0
ouderlingen tehuizen
0
kantoren voor asielaanvragers

Aangepaste woningen

Om tegemoet te komen aan de verschillende vormen van armoede et aan de specifieke noden van personen in moeilijkheden, biedt mens en huisvesting verschillende vormen van huisvesting et voert experimenten uit met betrekking tot innovatieve oplossingen van woningbouw.

De beweging ontwikkelt eveneens :

 • Een park van individuele woningen gelegen in evenwichtige wijken
 • Familipensioenwoningen
 • Woningen over de generaties heen
 • Ouderlingen tehuizen
 • Elke vorm van collectieve woning om tegemoet te komen aan specifieke situaties tegengekomen op hetb terrein

Een begeleiding door loontrekkenden en vrijwilligers

Mens en Huisvesting stelt een lokale begeleiding voor aan  gehuisveste personen door het team vrijwilligers en loontrekkenden op het terrein, ter aanmoediging van de sociale relaties, de inclusie en de zelfstandigheid.

Volgens het type huisvesting et het gezinsprofiel, wordt een persoonlijke en/of een collectieve begeleiding in voege gebracht. Deze begeleiding beantwoordt aan de waarden van de Beweging : luisterbereidheid, respect en wederzijds vertrouwen, waardering van eenieders rijkdom, toegenkelijkheid tot de autonomie en burgerschap.

Sinds haar oprichting, heeft Mens en Huisvesting meer dan 30.000 gezinnen gehuisvest en begeleid.

Een weerstandsbeweging sinds 1985

Mens en Huisvesting werd opgericht in 1985, te Lyon, Frankrijk, door Bernard Devert, bedrijvig in de immobiliënsector, en die tot priester werd benoemd in de loop der jaren. De oorsprong van de beweging vindt zijn oorsprong in de oprichting van een weerstandsbeweging in de sfeer van een economische en huisvestingsscrisis. De eerste « ghettowijken » worden opgericht in de nabijheid van de grote steden, terwijl de oude wooncentra werden vernieuwd en geherwaardeerd, werden de arme inwoners verdreven.

Mens en Huisvesting werd geboren uit een driemaal « neen » :

 • Teveel mannen en vrouwen vinden geen onderkomen meer.
 • Teveel families leven in ongezonde woningen, overbevolkt en arm.
 • Teveel wijken verenigen de uitsluiting en liggen aan de basis van ongelijkheid en geweld.
Meer te weten komen over de Beweging

Ontdek de site van de Beweging Mens en Huisvesting : onze acties in Frankrijk gericht op personen in moeilijkheden, onze verschillende structuren en ons bestuur, onze oprichter Bernard Devert et veel meer…

Bij de Beweging aansluiten