Ons kennen

Sinds 2004, en om een antwoord te bieden aan de uitsluiting en sociale onthouding van personen in moeilijkheden, treedt Mens en Huisvesting in België op ten voordele van de huisvesting, de inclusie et de ontwikkeling van de sociale banden.

De beweging Mens en Huisvesting

Door Bernard Devert opgericht in Lyon in 1985 om tegemoet te komen aan de uitsluiting en de sociale onthouding van personen in moeilijkheden, ageert Mens en Huisvesting al 36 jaar ten voordele van de huisvesting, de integratie en de verwezenlijking van sociale banden.

De beweging Mens en Huisvesting