Het Bestuur

De Bestuurders zetten zich in op vrijwillige basis in onze vesrchillende organen. Gevoelig aan de problematiek van personen in moeilijkheden, zijn zij onontbeerlijk voor de verwezenlijking van de missie van Mens en Huisvesting : onderdak bieden et het begeleiden van de meest van de meest zwakkeren van onze maatschappij.

Het Fonds van openbaar nut

Het Fonds van openbaar nut, Mens en Huisvesting (HHB)
 • Louis de Beauvoir • Voorzitter
 • Benoît Velge
 • Philippe Forgues
 • Alessandro Albani
 • Jehan de Theux
 • Philippe Huybrechts
 • Bernard Devert
 • De Federatie Mens en Huisvesting Frankrijk, vertegenwoordigd door Françoise Delvoye

De sociale begeleiding

De vzw Brussel begeleiding (HHAB)
 • Alessandro Albani • Voorzitter
 • Mens en Huisvesting, vertegenwoordigd door Louis de Beauvoir
 • De Federatie Mens en Huisvesting Frankrijk, vertegenwoordigd door Claude Marchal
 • Stéphane Tchuente
 • Marc Dumoleyn
 • Hélène Halperin

 

De sociale bouwondernemer

De vzw Mens en Huisvesting Development Belgium (HHDB)
 • Mens en Huisvesting België • Voorzitter vertegenwoordigd door Philippe Huybrechts
 • Ghislain Morel de Westgaver
 • Miguel de Schaetzen
 • Benoît Willocx
 • Louis de Beauvoir
 • Philippe Helleputte
 • Guillaume Dumonceau

Het fonds van de sociale investering

De nv Mens en Huisvesting Investment Belgium (HHIB)
 • Mens en Huisvesting België • Voorzitter vertegenwoordigd door Jehan de Theux
 • Mens en Huisvesting Development (SCA), vertegenwoordigd door Philippe Forgues
 • Ondernemen voor de vermenselijking van de afhankelijkheid (SCFA) vertegenwoordigd door Bernard Devert
 • Louis de Beauvoir
Ons activiteitensverslag

Mens en Huisvesting beoogt te streven ten voordele van de huisvesting, de inclusie en het scheppen van sociale relaties. Wij verwijzen van ons volledig verslag naar de personen in moeilijkheden jaar na jaar.

Ik ontdek het activiteitenverslag