Wie zijn wij?

Actief sinds 2004, is Mens en Huisvesting een organisatie die ageert ten voordele van de huisvesting, de integratie en de verwezenlijking van sociale banden om een antwoord te bieden aan de uitsluiting en de afzondering van personen in een toestand van armoede.

Beslist gericht naar vernieuwing en sociaal ondernemerschap, heeft Mens en Huisvesting economische middelen ontwikkeld met sociale roeping om de financiering en verwezenlijking van haar acties te bewerkstelligen.

De Belgische beweging streeft dezelfe waarden et dezelfde missie als haar Franse beweging door Bernard Devert in 1985 opgericht.

Onze missie

  • De mogelijkheid te bieden aan personen met weinig middelen, zich een woning aan te schaffen, gericht naar hun positie
  • Personen die gehuisvest zijn, zowel op een individiuele als op een collectieve wijze begeleiden, met het doel waardevolle banden te scheppen en de sociale integratie aan te moedigen
  • Het economische en het sociale binden door te ageren als een waardevolle ondernemer van de sociale economie

Onze activiteiten

  • Duurzaam bouwen en renoveren van woningen
  • Ontwikkelen en experimenteren met vernieuwende oplossingen voor de bouw
  • Plaatselijke en gezamenlijke ondersteuning bieden aan personen om de eenzaamheid te bekampen, de vaardigheden waarderen, de zelfstandigheid versterken ten einde de sociale inclusie te promoten

«  De ontkenning van het dak is de ontkenning van de ander  »

Bernard Devert, Voorzitter-Oprichter van de beweging Mens en Huisvesting

Ontdek zijn blog
Ons kennen
Sinds 2004, en om een antwoord te bieden aan de uitsluiting en sociale onthouding van personen in moeilijkheden, treedt Mens […]
Meer over weten