Personen in moeilijkheden begeleiden

Mens en Huisvesting stelt aan al zijn huurders een persoonlijke begeleiding voor, verzorgd door vrijwilligers en/of loontrekkenden, nauw aansluitend aan zijn noden en zijn wensen.

Mens en Huisvesting, relatieontwikkelaar

De begeleiding maakt integraal deel uit van het project Mens en Huisvesting. Indien de bouw van woningen fundamenteel is, is het nog niet voldoende. Voor velen van deze personen betekent armoede tevens een gebrek aan menselijke relaties. Mens en Huisvesting wil ook en relatieontwikkelaar zijn.

Om te strijden tegen de economische armoede, aan de eenzaamheid, tegen de sociale uitsluiting et tegen de discriminatie die bestendigd zijn in onze maatschappij, zijn menselijke ondersteuning, de toewijding en de onderlinge hulp motoren van ongelofelijke verandering.

Wat zijn onze waarden ?

  • Zich openstellen naar anderen en leren vertrouwensrelaties opbouwen
  • Aandacht schenken aan personen als respect en waardering
  • Bereid zijn van mening te veranderen jegens de anderen en zich herontdekken in vriendelijkheid
  • Respect tonen voor de geheimhouding van de gesprekken
  • De integratie bewerkstelligen van vrijwilligers die elkaar wisselen en helpen in hun missie

Wat zijn onze doelstellingen ?

  • Het ontdekken en verstevigen van de rijkdom, de mogelijkheden et de vaardigheden van de personen met het doel de eigendunk de bevoordeligen
  • De persoon of de familie ondersteunen in een project die zijzelf definiëren, en hun autonomiewensen verstevigen
  • De inclusie bevoordeligen
  • De relatie bevorderen
  • Het samenwonen bevorderen

Twee mogelijkheden van begeleiding

De begeleiding van de huurders

De huurder, zijn integratie in de wijk et zijn welzijn stan in het midden van de begeleiding, zowel individuel als collectief.

 

De begeleiding van families in een zowel collectieve als solidaire spaardersgroep (CSSG)

In deze groep begeleidt Mens en Huisvesting de families in alle stappen nodig om een goed aan te kopen.

Meer weten over de CSSG

De algemene benadering tot de begeleiding

De vrijwilligers

De aanwezigheid van vrijwilligers wekt een band van vertrouwen op bij de huurders. Het vergemakkelijkt de gekozen richting bij de partners, de samenwerking aan de activiteiten en hun vinding. De vrijwilligers bieden een  noodzakelijke steun in het ecosysteem van de begeleiding van de huurdersfamilies, om hen in de kern te plaatsen van onze begeleiding.

 

De partners

De globale aanpak van de begeleiding, om relevant te zijn, bevat te werken in partnerschip met andere publieke actoeren et verenigingen bekwaam in specifieke domeinen (verslaafdheid, psychische kwetsbaarheid, beroepsinclusie, administratieve bijstand enz…). De begeleiding kan zowel individueel als collectief gericht zijn.

 

De gemeenschapslokalen

Het gemeenschapslokaal in elk van onze gebouwen blijkt noodzakelijk te zijn voor de individuele als de collecieve begeleiding.

Contact

Jérémy Favreau
Coordinator

This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Onze actie
Sinds haar oprichting heeft Mens en Huisvesting haar actie gestoeld op twee complementaire assen : personen in moeilijkheden huisvesten en hen […]
Meer over weten