Ontmoeting met Mevrouw Karine Lalieux

Uitgegeven op 27 april 2023

De Federale Minister van Armoedebestrijding heeft ons een bezoek gebracht op Parel. Wij hebben van mening gewisseld aangaande de noodzaak van een onderdak te bieden voor de daklozen.

In samenwerking met onze partners « Straatverplegers », hebben wij het genoegen gedeeld Mevrouw Karine Lalieux, Federale Minister van Armoedebestrijding te verwelkomen in ons gemeenschapslokaal te Parel.

Na een presentatie van de organisatie de « Straatverplegers » hebben wij de gelegenheid gehad Mens en Huisvesting voor te stellen aan de Minister. Gevoelig voor het vraagstuk van de huisvesting en de begeleiding heeft de Minister een luisterend oor gehad voor de zorg van de twee organisaties.

De « Straatverplegers » houdt zich bezig met een onderdak te vinden voor de daklozen, en het is in deze hoedanigheid dat we samenwerken. Inderdaad, in elk van onze projecten, reserveren wij huisvesting voor de daklozen in het kader van Housing First.

De ontmoeting werd bezegeld met een gedachteuitwisseling tussen de Minister en één van onze huurders :Khalid. Deze laatste, die lijdt aan een motorsch gebrek  werd, dank zij de Straatverplegers, in één van onze gebouwen gehuisvest. Hij heeft de Minister kunnen onderhouden over zijn bezorgdheden, die aandachtig geluisterd heeft.

Onze actualiteiten
Meer over weten