De 4 structuren van Mens en Huisvesting

Ontdek de 4 structuren die Mens en Huisvesting rijk is et die haar toelaten haar doelstellingen van huisvesting en begeleiding van de meest zwakken van onze samenleving mogelijk maken.

Sinds 2004 ontwikkelt Mens en Huisvesting België economische middelen met sociale roeping om haar acties te financieren en tot een goede einde te brengen, door middel van de 4 structuren ten dienste van dezelfde missie:

  • De fonds van sociaal nut (HHB), verzekert haar missie en gemachtigd om giften in ontvangst te nemen,
  • De vzw sociale begeleiding (HHAB),
  • De vzw die de sociale bouwondernemer is (HHDB),
  • De nv sociale investeerder (HHIB) die de bestendiging waarborgt van de opdracht van de sociale doelstelling van de huisvesting

Het fonds van sociaal nut

De Fonds van openbaar nut, Mens en Huisvesting België (HHB) staat waarborg voor de filosofie, de missie et het goede bestuur van Mens en Huisvesting in België. Het verzekert de implementatie en de duurzaamheid van onze actie, en verzekert het goede bestuur en de aanwending van de giften.

Het Fonds van openbaar nut Mens en Huisvesting werd bevestigd als instituut voor de jaren 2023 en 2024. Het is dus gemachtigd fiscale attesten te verlenen aan zijn donatoren die een belastingsvermindering zulle ontvangen voor de giften in baar geld.

De sociale begeleiding

De vzw Mens en Huisvesting begeleiding Brusssel (HHAB) is de sociale actor van mens en huisvesting. Zij geniet van de toelating als vereniging van inclusie door huisvesting te bieden. Samengesteld uit loontrekkenden en vrijwilligers, is Mens en Huisvesting de relatiefacilitator tussen de bewoners en de wijk en vergemakkelijkt de inclusie, de autonomie en de ontwikkeling van de huurders door middel van een persoonlijke begeleiding.

Mens en Huisvesting vergezelt eveneens families met een laag inkomen die de wens hebben uitgedrukt eigenaar te worden van hun eigen woning.

De sociale bouwondernemer

De vzw Mens en Huisvesting devlopment belgium (HHDB) is de sociale bouwondernemer. Zij bouwt en vernieuwt woongebouwen met sociaal doel. Mens en Huisvesting neemt de risico’s op zich van het beroep van de bouwer, bijgestaan door professionelen (financiële, studiebureel en bouwonderneming) en verkoopt de duurzame sociale woningen (sociale dienstbaarheid voor een looptijd van 20 jaar) aan solidaire investeerders. De winst van de verkoop wordt volledig besteed voor de werking van het Fonds van de Begeleiding.

Deze woningen worden ten huur aangeboden door Sociale Immobiliënkantoren.

Middel van de sociale investering

De Naamloze Vennootschap Mens en Huisvesting investment Belgium (HHIB) is het middel van de sociale investering, die toelaat een duurzaam vastgoed patrimonium te midden van Mens en Huisvesting op te bouwen. Zodoende, kan Mens en Huisvesting langetermijn sociale investeringen in vastgoed ontwikkelen zonder risico, op basis van privékapitaal et bankfinanciering.

Een duurzaam sociaal vastgoedpatrimonium kan op deze wijze samengesteld worden met het oog een sociale toewijzing van woningen van het vastgoed op lange termijn te verwezenlijken.

Het bestuur

Découvrez les administrateurs et administratrices bénévoles qui s’engagent au quotidien dans nos différentes structures.

Ik ontdek het bestuur